MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

DentSuite 1.0

SHAREWARE

MEDISOFT
 

Medisoft do nhóm các Bác sĩ, Dược sĩ cùng các Kỹ sư điện toán, Cử nhân công nghệ thông tin thực hiện nhằm tư vấn ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào những hoạt động y tế.

Medisoft cung ứng các phần mềm y khoa về quản lư, đào tạo, học tập, nghiên cứu... Nhận thực hiện các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu  .

Medisoft nhận tư vấn, thiết kế, xây dựng, cài đặt các ứng dụng Telemedicine như Đào tạo từ xa, Giáo dục sức khoẻ cộng đồng, Chẩn đoán trực tuyến, Hội chẩn trực tuyến, Tham vấn sức khỏe trực tuyến, Chỉ đạo - hỗ trợ tuyến trước ...

BAN ĐIỀU HÀNH  
  BAO PHI  
Ông Bảo Phi Ông Nguyễn Trần Tăng Ḥa
Bác sĩ Y khoa Dược sĩ Y khoa
Cử nhân công nghệ thông tin Cử nhân công nghệ thông tin

   
 

 

 
Click here

 

 

 

MEDISOFT