MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE

MEDISOFT MEDISOFT
MEDISOFT

DentSuite 1.0

SHAREWARE

Click here

 

MEDISOFT

    DAPro 2.1 :Chương tŕnh Quản lư pḥng khám bệnh tư nhân  với nhiều tính năng, hiệu quả cao, dễ sử dụng. Tương thích với các chuẩn theo quy định. Kê đơn tự động theo phác đồ. Xây dựng phác đồ linh hoạt. Quản lư bệnh án điện tử, quản lư lịch hẹn, thống kê phân tích t́nh h́nh hoạt động và nhiều tiện ích kèm theo ...
    DNotes 1.0 : Sổ tay chẩn đoán được thiết kế dựa trên chương tŕnh Doctor’s Exam của Dr. Nakamura, Dr. Allan H. Bruckheim , có cải tiến cho phù hợp với bản địa sẽ cung cấp những quy tŕnh khai thác bệnh và gợi ư chẩn đoán dựa trên những dữ kiện thu thập được.
    Dental clinic 2.0: Chương tŕnh quản lư hoạt động các pḥng khám nha tư nhân. Quản lư các dịch vụ khám điều trị, thủ thuật, quản lư bệnh án nha multimedia, quản lư thu chi, quản lư lịch hẹn.
    Cosmetic clinic 1.0 : Chương tŕnh quản lư hoạt động của một mỹ viện. Tiếp nhận, thu phí, xắp xếp lịch hẹn, quản lư bệnh án điện tử với các h́nh ảnh so sánh trước và sau khi thực hiện các thủ thuật. Quản lư tài chính. Email tiếp thị...
    PKĐK 1.0 : Chương tŕnh quản lư tổng thể một pḥng khám đa khoa tư nhân. Gồm các phân hệ tiếp nhận thu phí, quản lư các pḥng khám tổng quát và chuyên khoa, quản lư quầy thuốc và phân hệ thống kê phân tích hoạt động của pḥng khám.

             Download DemoPKDK (11.966Kb)

 

    QLTC 2.0: Chương tŕnh quản lư các hoạt động của một pḥng tiêm chủng dịch vụ . Hoạt động trên máy đơn hoặc mạng cục bộ. Quản lư tiếp nhận, chỉ định tiêm, lịch hẹn, quản lư thu phí xuất hóa đơn tự động, quản lư vacxin, thống kê phân tích t́nh h́nh hoạt động của pḥng tiêm.
    QLNT 1.0 : Chương tŕnh quản lư hoạt động một nhà thuốc. Gồm các phân hệ quản lư xuất nhập thuốc trong tháng, quản lư hoạt động bán lẻ, quản lư thu chi, quản lư kho thuốc.
    IDManager 3.1  : Chương tŕnh quản lư hoạt động các pḥng chẩn đoán h́nh ảnh. Quản lư dữ liệu ảnh với công cụ smart engine. Hỗ trợ thiết lập các bệnh án multimedia .
  MEDISOFT
 

TRANG CHỦ      DỊCH VỤ      LIÊN HỆ     FREEWARE      SHAREWARE